สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78100, ฉ1 78101, ฉ2 78103, ฉ3
ISBN 978-974-414-145-3
เลขหมู่ 808.51 อ153ก 2556
ชื่อคน
 • อนงค์ รุ่งแจ้ง
 • ชื่อเรื่อง
 • การพูดในที่ชุมชน : เทคนิคและการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร์เน็ท 2556
  บรรณลักษณ์ 474 หน้า 355 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • วาทศิลป์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อนงค์ รุ่งแจ้ง
 • การพูดในที่ชุมชน : เทคนิคและการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภา
 • การพูด
 • วาทศิลป์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B78100  808.51 อ153ก 2556 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B78101  808.51 อ153ก 2556 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B78102  808.51 อ153ก 2556 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10833]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver