สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78187, ฉ1 78188, ฉ2 78189, ฉ3
ISBN 978-974-414-382-2
เลขหมู่ 428.3495911 ส867ก 2559
ชื่อคน
 • สุรีรัตน์ ทองอินทร์
 • ชื่อเรื่อง
 • เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ วาดศิลป์ 2559
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า 185 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สุรีรัตน์ ทองอินทร์
 • เก่งพูดภาษาอังกฤษแบบมือโปร
 • ภาษาอังกฤษ-การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42B78187  428.3495911 ส867ก 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42B78188  428.3495911 ส867ก 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42B78189  428.3495911 ส867ก 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [10862]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver