สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78801 ฉ.1 78802 ฉ.2 78803 ฉ.3
ISBN 978-616-04-2342-2
เลขหมู่ 843.5 ด769บ 2558
ชื่อคน
 • ดู บูเช, ปอล
 • ชื่อเรื่อง
 • บันทึกของอาแดล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2558
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า 95 บาท
  หัวเรื่อง
 • นวนิยายฝรั่งเศส
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดู บูเช, ปอล
 • บันทึกของอาแดล
 • นวนิยายฝรั่งเศส
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  84A78801  843.5 ด769บ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  84A78802  843.5 ด769บ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  84A78803  843.5 ด769บ 2558 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11072]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver