สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 78970, ฉ1 78971, ฉ2 78972, ฉ3
ISBN 978-974-7507-17-1
เลขหมู่ 895.914 ร556ล 2553
ชื่อคน
 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับสมบูรณ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 4
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ พิมพ์คำ 2553
  บรรณลักษณ์ 372 หน้า 250 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดีไทย - ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
 • เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับสมบูรณ์
 • วรรณคดีไทย - ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A78970  895.914 ร556ล 2553 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A78971  895.914 ร556ล 2553 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A78972  895.914 ร556ล 2553 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11125]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver