สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79051, ฉ1 79052, ฉ2 79053, ฉ3
ISBN 974-298-463-8
เลขหมู่ 895.914 ก951ค 2546
ชื่อคน
 • โกวิท ตั้งตรงจิตร
 • ชื่อเรื่อง
 • คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ชมรมเด็ก 2546
  บรรณลักษณ์ 448 หน้า 270 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณคดี - ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โกวิท ตั้งตรงจิตร
 • คุยเฟื่องเรื่องพระอภัยมณี
 • วรรณคดี - ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A79051  895.914 ก951ค 2546 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A79052  895.914 ก951ค 2546 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A79053  895.914 ก951ค 2546 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11152]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver