สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79063, ฉ1 79064, ฉ2 79065, ฉ3
ISBN 978-616-00-2980-8
เลขหมู่ อ 672.52 ก887- 2560
ชื่อเรื่อง
 • แก้มลิง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 48 หน้า 150 บาท
  ชื่อชุด
 • ศาสตร์พระราชา
 • หัวเรื่อง
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วิศวกรรมชลประทาน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แก้มลิง
 • ศาสตร์พระราชา
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วิศวกรรมชลประทาน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79063  อ 672.52 ก887- 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79064  อ 672.52 ก887- 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79065  อ 672.52 ก887- 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11154]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver