สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79156 ฉ.1 79157 ฉ.2 79158 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3770-2
เลขหมู่ 945 ก364ล 2560
ชื่อคน
 • กอมโดริ คัมพานี
 • ชื่อเรื่อง
 • ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในโรมัน 1
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 168 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • จักรวรรดิโรมัน
 • เพิ่มบุคคล
 • ภาสกร รัตนสุวรรณ, ผู้แปล
 • คัง, กยุงฮโย, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กอมโดริ คัมพานี
 • ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในโรมัน 1
 • จักรวรรดิโรมัน
 • ภาสกร รัตนสุวรรณ, ผู้แปล
 • คัง, กยุงฮโย, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  94A79156  945 ก364ล 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  94A79157  945 ก364ล 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  94A79158  945 ก364ล 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11185]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver