สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79229 ฉ.1 79230 ฉ.2 79231 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3532-6
เลขหมู่ 915.957 ป569ล 2560
ชื่อคน
 • ป๋าสนิท
 • ชื่อเรื่อง
 • ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • สิงคโปร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 • เพิ่มบุคคล
 • กฤษดา พึงปิติพรชัย, ผู้แต่งร่วม
 • มนต์ชัย ภู่แสงสะอาด, สมภพ สมสา, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ป๋าสนิท
 • ล่าขุมทรัพย์อาเซียน : สิงคโปร์
 • สิงคโปร์--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
 • กฤษดา พึงปิติพรชัย, ผู้แต่งร่วม
 • มนต์ชัย ภู่แสงสะอาด, สมภพ สมสา, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91A79229  915.957 ป569ล 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91A79230  915.957 ป569ล 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91A79231  915.957 ป569ล 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11202]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver