สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79274 ฉ.1 79275 ฉ.2 79276 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3705-4
เลขหมู่ 808.5 อ543ม 2560
ชื่อคน
 • อัน
 • ชื่อเรื่อง
 • ไม่ยากถ้าอยากพูดให้เข้าใจ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 158 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • เพิ่มบุคคล
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • รูจัง, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อัน
 • ไม่ยากถ้าอยากพูดให้เข้าใจ
 • การพูด
 • พิริยาพร ค้าเจริญดี, ผู้แปล
 • รูจัง, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B79274  808.5 อ543ม 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B79275  808.5 อ543ม 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B79276  808.5 อ543ม 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11217]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver