สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79327 ฉ.1 79328 ฉ.2 79329 ฉ.3
ISBN 978-616-00-0021-0
เลขหมู่ อ. 923.1593 ว-579-1 2552
ชื่อคน
 • วิทย์ บัณฑิตกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • 100 เรื่องในหลวงของฉัน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2552
  บรรณลักษณ์ 143 หน้า 99 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วิทย์ บัณฑิตกุล
 • 100 เรื่องในหลวงของฉัน
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79327  อ. 923.1593 ว-579-1 2552 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79328  อ. 923.1593 ว-579-1 2552 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79329  อ. 923.1593 ว-579-1 2552 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11232]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver