สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79351 ฉ.1 79352 ฉ.2 79353 ฉ.3
ISBN 978-616-514-541-1
เลขหมู่ อ. 923.1593 ว-386-ก 2559
ชื่อคน
 • วัชรินทร์ เรียม
 • ชื่อเรื่อง
 • ๙ คุณธรรมของพ่อ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006) จำกัด 2559
  บรรณลักษณ์ 160 หน้า 159 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
 • ทศพิธราชธรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • วัชรินทร์ เรียม
 • ๙ คุณธรรมของพ่อ
 • ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
 • ทศพิธราชธรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79351  อ. 923.1593 ว-386-ก 2559 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79352  อ. 923.1593 ว-386-ก 2559 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79353  อ. 923.1593 ว-386-ก 2559 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11239]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver