สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79492 ฉ.1 79493 ฉ.2 79494 ฉ.3
ISBN 978-616-92842-0-8
เลขหมู่ อ 923.1593 น297- 2560
ชื่อเรื่อง
 • นวมินทราธิราชรฤก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ปารามิตา|c 2560
  บรรณลักษณ์ 228 หน้า 500 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • นวมินทราธิราชรฤก
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470-2559
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF79492  อ 923.1593 น297- 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  REF79493  อ 923.1593 น297- 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  REF79494  อ 923.1593 น297- 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11284]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver