สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79695 ฉ.1 79696 ฉ.2 79697 ฉ.3 80658 ฉ.4 80659 ฉ.5 80660 ฉ.6
ISBN 978-616-04-3927-0
เลขหมู่ 895.913 อ885ม 2561
ชื่อคน
 • เอกอรุณ
 • ชื่อเรื่อง
 • ม้าน้ำสีทอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 96 หน้า 125 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • เพิ่มบุคคล
 • นันทวัน วาตะ, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เอกอรุณ
 • ม้าน้ำสีทอง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • นันทวัน วาตะ, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A79695  895.913 อ885ม 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A79696  895.913 อ885ม 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A79697  895.913 อ885ม 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A80658  895.913 อ885ม 2561 ฉ.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A80659  895.913 อ885ม 2561 ฉ.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A80660  895.913 อ885ม 2561 ฉ.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11356]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver