สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 79824 ฉ.1 79825 ฉ.2 79826 ฉ.3
ISBN 978-616-04-3782-5
เลขหมู่ 808.5 ย214ฝ 2560
ชื่อคน
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ชื่อเรื่อง
 • ฝึกพูดนำเสนอ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2560
  บรรณลักษณ์ 132 หน้า 245 บาท
  ชื่อชุด
 • ชุด ทักษะการทำงานฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน
 • หัวเรื่อง
 • การพูด
 • เพิ่มบุคคล
 • อังคณา รัตนจันทร์, ผู้แปล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ยะมะซะกิ, อะกะชิ
 • ฝึกพูดนำเสนอ
 • ชุด ทักษะการทำงานฝึกได้ตั้งแต่วัยเรียน
 • การพูด
 • อังคณา รัตนจันทร์, ผู้แปล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B79824  808.5 ย214ฝ 2560 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B79825  808.5 ย214ฝ 2560 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B79826  808.5 ย214ฝ 2560 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11397]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver