สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 80448
ISBN 978-616-92993-1-8
เลขหมู่ 398.2 ก659น 2561
ชื่อคน
 • กีรติวิทโยฬาร, หลวง (กี่ กีรติวิทโยฬาร)
 • ชื่อเรื่อง
 • นกกางเขน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย 2561
  บรรณลักษณ์ 116 หน้า บริจาค
  ชื่อชุด
 • ฉบับสองภาษา ไทย - อังกฤษ
 • หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • เพิ่มบุคคล
 • อร่าม สิทธิสาริบุตร, ผู้แต่งร่วม
 • เสาวณีย์ นิวาศะบตร, ผู้แปล
 • กัมนาท สังข์สร, ผู้วาดภาพประกอบ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กีรติวิทโยฬาร, หลวง (กี่ กีรติวิทโยฬาร)
 • นกกางเขน
 • ฉบับสองภาษา ไทย - อังกฤษ
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • อร่าม สิทธิสาริบุตร, ผู้แต่งร่วม
 • เสาวณีย์ นิวาศะบตร, ผู้แปล
 • กัมนาท สังข์สร, ผู้วาดภาพประกอบ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B80448  398.2 ก659น 2561  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11563]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver