สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 81362 ฉ.1 81363 ฉ.2 81364 ฉ.3
ISBN 978-616-04-4290-4
เลขหมู่ 895.9112 ธ129ส 2561
ชื่อคน
 • ธงทอง จันทรางคุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • สักวา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2561
  บรรณลักษณ์ 248 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมเยาวชน
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • ธงทอง จันทรางคุ์
 • สักวา
 • วรรณกรรมเยาวชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A81362  895.9112 ธ129ส 2561 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A81363  895.9112 ธ129ส 2561 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A81364  895.9112 ธ129ส 2561 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [11813]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver