สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87315 ฉ.1 87316 ฉ.2 87317 ฉ.3
ISBN 978-616-04-4526-4
เลขหมู่ 915.91 ท622ย 2562
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นานมีบุ๊คส์ 2562
  บรรณลักษณ์ 120 หน้า 165 บาท
  หัวเรื่อง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-การเยือนต่างประเทศ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • ยลดอยตุง เยือนเชียงตุง
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-การเยือนต่างประเทศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  91B87315  915.91 ท622ย 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  91B87316  915.91 ท622ย 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  91B87317  915.91 ท622ย 2562 ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12007]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver