สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 87585
เลขหมู่ อ 808.5 ส299ป 2560
ชื่อคน
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๖๐
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักราชเลขาธิการ 2560
  บรรณลักษณ์ 717 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การพูดต่อสาธารณะชน
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักราชเลขาธิการ
 • ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช ๒๕๖๐
 • การพูดต่อสาธารณะชน
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF87585  อ 808.5 ส299ป 2560  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12107]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver