สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89015
ISBN 978-616-283-487-5
เลขหมู่ อ 390.22 ก218จ 2563
ชื่อคน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับสื่อมวลชน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักหอสมุแห่งชาติ กรมศิลปากร 2563
  บรรณลักษณ์ 500 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ราชาภิเษก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับสื่อมวลชน
 • ราชาภิเษก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF89015  อ 390.22 ก218จ 2563  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12331]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver