สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89014
ISBN 978-616-543-680-9
เลขหมู่ อ 390.22 ก218ส 2562
ชื่อคน
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • ชื่อเรื่อง
 • สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่ม ๒
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ (๑๕๗๗) จำกัด 25๖๒
  บรรณลักษณ์ 300 หน้า บริจาค
  หัวเรื่อง
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงวัฒนธรรม
 • สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เล่ม ๒
 • พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  REF89014  อ 390.22 ก218ส 2562  ให้บริการ  ไม่ได้
   อ้างอิง | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12332]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver