สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89026 ฉ.1 89027 ฉ.2
ISBN 978-616-18-3015-1
เลขหมู่ รส ก421ส 2562
ชื่อคน
 • กาลครั้งหนึ่ง
 • ชื่อเรื่อง
 • สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปิงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชื่ง 2562
  บรรณลักษณ์ 208 หน้า 215 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กาลครั้งหนึ่ง
 • สุดท้ายแล้วมันก็แค่เรื่องเมื่อวาน
 • ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89026  รส ก421ส 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89027  รส ก421ส 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12338]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver