สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89044 ฉ.1 89045 ฉ.2
ISBN 978-616-18-3065-6
เลขหมู่ รส ซ141ธ 2562
ชื่อคน
 • ซับอารมณ์ (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • เธอชอบภูเขา เราชอบทะเล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง 2562
  บรรณลักษณ์ 196 หน้า 235 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • ความสัมพันธ์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ซับอารมณ์ (นามปากกา)
 • เธอชอบภูเขา เราชอบทะเล
 • ความเรียง
 • ความสัมพันธ์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89044  รส ซ141ธ 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89045  รส ซ141ธ 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12346]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver