สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89046 ฉ.1 89047 ฉ.2
ISBN 978-616-18-2954-4
เลขหมู่ 080.95911 ค431ด 2562
ชื่อคน
 • คิดมาก (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เหมือนทุกวันที่ผ่านมา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2562
  บรรณลักษณ์ 222 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • รวมเรื่อง-รวมบทความ
 • กำลังใจ
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • คิดมาก (นามปากกา)
 • เดี๋ยวมันก็ผ่านไป เหมือนทุกวันที่ผ่านมา
 • รวมเรื่อง-รวมบทความ
 • กำลังใจ
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08B89046  080.95911 ค431ด 2562 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  08B89047  080.95911 ค431ด 2562 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12347]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver