สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89050 ฉ.1 89051 ฉ.2
ISBN 978-616-18-0611-8
เลขหมู่ 895.914 อ579ส 2558
ชื่อคน
 • อัศศิริ ธรรมโชติ
 • ชื่อเรื่อง
 • แสงแดดและสายฝน
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แพรวสำนักพิมพ์ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2558
  บรรณลักษณ์ 217 หน้า 245 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อัศศิริ ธรรมโชติ
 • แสงแดดและสายฝน
 • ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89050  895.914 อ579ส 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A89051  895.914 อ579ส 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12350]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver