สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89446 ฉ.1 89447 ฉ.2
ISBN 978-616-08-2345-1
เลขหมู่ 808.51 ก768พ 2558
ชื่อคน
 • เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
 • ชื่อเรื่อง
 • พรีเซนต์ขั้นเทพ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2558
  บรรณลักษณ์ 128 หน้า 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูดในชุมนุมชน
 • วาทศิลป์
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย
 • พรีเซนต์ขั้นเทพ
 • การพูดในชุมนุมชน
 • วาทศิลป์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  89446  808.51 ก768พ 2558 ฉ.1  ให้บริการ  ไม่ได้
   นวนิยาย | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89447  808.51 ก768พ 2558 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   นวนิยาย | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12567]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver