สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89606 ฉ.1 89607 ฉ.2
ISBN 978-616-18-3838-6
เลขหมู่ 895.914 อ764ฉ 2563
ชื่อคน
 • อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา
 • ชื่อเรื่อง
 • ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2563
  บรรณลักษณ์ 200 หน้า 225 บาท
  หัวเรื่อง
 • ความเรียง
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • อิสญะ ตระกูลพุทธรักษา
 • ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอ
 • ความเรียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A89606  895.914 อ764ฉ 2563 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A89607  895.914 อ764ฉ 2563 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12675]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver