สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89608 ฉ.1 89609 ฉ.2
ISBN 978-616-207-888-0
เลขหมู่ 158.6 ร385พ 2565
ชื่อคน
 • รันโด, คิม
 • ชื่อเรื่อง
 • เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 48
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่น 2565
  บรรณลักษณ์ 247 หน้า 199 บาท
  หัวเรื่อง
 • การตัดสินใจในวัยรุ่น
 • การดำเนินชีวิตวัยรุ่น
 • วัยรุ่น
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • รันโด, คิม
 • เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด
 • การตัดสินใจในวัยรุ่น
 • การดำเนินชีวิตวัยรุ่น
 • วัยรุ่น
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  15B89608  158.6 ร385พ 2565 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  15B89609  158.6 ร385พ 2565 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12676]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver