สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89616 ฉ.1 89617 ฉ.2
ISBN 978-616-8221-73-0
เลขหมู่ 808.51 อ951T 2564
ชื่อคน
 • แอนเตอร์สัน, คริส
 • ชื่อเรื่อง
 • Thank You For Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บุ๊คสเคป 2564
  บรรณลักษณ์ 176 หน้า 240 บาท
  หัวเรื่อง
 • การพูดในชุมนุมชน
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ โรงเรียนดัดดรุณี
 • แอนเตอร์สัน, คริส
 • Thank You For Coming to My TED Talk : คู่มือการพูดในที่สาธารณะสำหรับคนรุ่นใหม่
 • การพูดในชุมนุมชน
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B89616  808.51 อ951T 2564 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B89617  808.51 อ951T 2564 ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12680]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver