สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89898
ISBN 978-616-00-1541-2
เลขหมู่ 398.204 ช821น 2557
ชื่อคน
 • โชติ ศรีสุวรรณ
 • ชื่อเรื่อง
 • นิทานเพื่อนบ้าน สิงคโปร์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2557
  บรรณลักษณ์ 24 หน้า 150 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • นิทานสิงคโปร์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • โชติ ศรีสุวรรณ
 • นิทานเพื่อนบ้าน สิงคโปร์
 • นิทานสิงคโปร์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  39B89898  398.204 ช821น 2557  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [12927]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver