สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 89996
ISBN 978-616-18-2132-6
เลขหมู่ 089 พ616น 2561
ชื่อคน
 • พาฝัน (นามปากกา)
 • ชื่อเรื่อง
 • นักสะสมความรู้สึก
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สปริงบุ๊กส์ อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง|c 2561
  บรรณลักษณ์ 24 หน้า 215 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • รวมเรื่อง - คำคม
 • กำลังใจ
 • การดำเนินชีวิต
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • พาฝัน (นามปากกา)
 • นักสะสมความรู้สึก
 • รวมเรื่อง - คำคม
 • กำลังใจ
 • การดำเนินชีวิต
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  08B89996  089 พ616น 2561  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13035]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver