สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 90083
ISBN 978-616-389-068-9
เลขหมู่ 495 ส691อ 2561
ชื่อคน
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • ชื่อเรื่อง
 • อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 23
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงาน 2561
  บรรณลักษณ์ 156 หน้า 20 บาท
  หมายเหตุ บริจาค
  หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย-คำและวลีภาษาต่างประเทศ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสภา
 • ภาษาไทย-คำและวลีภาษาต่างประเทศ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  49A90083  495 ส691อ 2561  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [13115]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver