สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38337,ฉ1
เลขหมู่ 808.51 ฟ-ศ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • แฟรงค์,ไมโลโอ.
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาที
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ แสงดาว ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 94หน้า 45บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แฟรงค์,ไมโลโอ.
 • ศิลปะการพูดให้ประทับใจผู้ฟังภายใน 30 วินาที
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B38337   808.51 ฟ-ศ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1340]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver