สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38078,ล1 38079,ฉ2(1) 38080,ล2 38081,ฉ2(2) 38082,ล3 38083,ฉ2(3) 38084,ล4 38085,ฉ2(4) 38086,ล5 38087,ฉ2(5) 38088,ล6 38089,ฉ2(6) 38090,ล7 38091,ฉ2(7) 38092,ล8 38093,ฉ2(8) 38094,ล9 38095,ฉ2(9) 38096,ล10 38097,ฉ2(10)
เลขหมู่ 895.918 ส-ส ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สมบัติ พลายน้อย
 • ชื่อเรื่อง
 • สวนหนังสือ
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ ดอกหญ้า ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 174หน้า 35บาท 12 เล่ม
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • วรรณกรรมไทย
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมบัติ พลายน้อย
 • สวนหนังสือ
 • วรรณกรรมไทย
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A38078   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A38079   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A38080   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A38081   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A38082   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  89A38083   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  89A38084   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  89A38085   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  89A38086   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   10. [ ขอจอง ]  89A38087   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.10  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   11. [ ขอจอง ]  89A38088   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.11  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   12. [ ขอจอง ]  89A38089   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.12  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   13. [ ขอจอง ]  89A38090   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.13  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   14. [ ขอจอง ]  89A38091   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.14  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   15. [ ขอจอง ]  89A38092   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.15  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   16. [ ขอจอง ]  89A38093   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.16  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   17. [ ขอจอง ]  89A38094   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.17  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   18. [ ขอจอง ]  89A38095   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.18  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   19. [ ขอจอง ]  89A38096   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.19  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   20. [ ขอจอง ]  89A38097   895.918 ส-ส ม.ป.ป. C.20  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1461]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver