สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38051,ล1 38052,ล1ฉ2 38053,ล2 38054,ล2ฉ2 38055,ล3 38056,ล3ฉ2
เลขหมู่ 808.5 ท-ล ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ลูกเล่นลูกฮา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ ภาค 1,2,3หน้า เล่มละ 45บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูดล
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์
 • ลูกเล่นลูกฮา
 • การพูดล
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B38051   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B38052   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B38053   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  80B38054   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B38055   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  80B38056   808.5 ท-ล ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1462]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver