สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38495,ฉ1
เลขหมู่ 808 ก-ก 2539
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา
 • ชื่อเรื่อง
 • การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นของเรา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2539
  บรรณลักษณ์ 175หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา
 • การกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพในท้องถิ่นของเรา
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B38495   808 ก-ก 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1551]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver