สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38492,ฉ1
เลขหมู่ 808.1 ก-ร ม.ป.ป.
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมสามัญศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ชื่อเรื่อง
 • รวมเรียงความที่ได้รับรางวัลและรวมคำขวัญที่ได้รับรางวัล
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หน่วยศึกษานิเทศก์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 109หน้า
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ความเรียงไทย-รวมเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมสามัญศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์
 • รวมเรียงความที่ได้รับรางวัลและรวมคำขวัญที่ได้รับรางวัล
 • ความเรียงไทย-รวมเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B38492   808.1 ก-ร ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1586]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver