สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38070,ฉ1 38071,ฉ2
ISBN 974-601-130-8
เลขหมู่ 928.95911 ป-ท 2532
ชื่อคน
 • ประกาศ วัชราภรณ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทำเนียบนักประพันธ์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2532
  บรรณลักษณ์ 387หน้า 145บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นักเขียน-ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ประกาศ วัชราภรณ์
 • ทำเนียบนักประพันธ์
 • นักเขียน-ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B38070   928.95911 ป-ท 2532 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B38071   928.95911 ป-ท 2532 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1666]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver