สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ



มีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37357,ฉ1
เลขหมู่ 923.1 ก-ธ 2539
ชื่อนิติบุคคล
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ธ คือผู้ให้
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2539
  บรรณลักษณ์ 144หน้า ภาพประกอบ
  หมายเหตุ หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับมัธยมศึกษา
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
 • ธ คือผู้ให้
 • ภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92A37357   923.1 ก-ธ 2539 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1668]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver