สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 38069,ฉ1 39360,ฉ2 39361,ฉ3
ISBN 974-230-387-8
เลขหมู่ 928.95911 ส-น 2530
ชื่อนิติบุคคล
 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • ชื่อเรื่อง
 • นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2530
  บรรณลักษณ์ 277หน้า 70บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • นักเขียน-ชีวประวัติ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 • นักเขียนเรื่องสั้นดีเด่น วาระครบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย
 • นักเขียน-ชีวประวัติ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  92B38069   928.95911 ส-น 2530 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  92B39360   928.95911 ส-น 2530 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  92B39361   928.95911 ส-น 2530 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1794]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver