สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37534,ฉ1 37535,ฉ2 37536,ฉ3
เลขหมู่ 421.52 ส-พ 2533
ชื่อนิติบุคคล
 • สำนักพิมพ์ทฤษฎี
 • ชื่อเรื่อง
 • พูดอังกฤษสำหรับเด็ก
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สายส่งสุขภาพใจ 2533
  บรรณลักษณ์ 10หน้า 35บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ-การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สำนักพิมพ์ทฤษฎี
 • พูดอังกฤษสำหรับเด็ก
 • ภาษาอังกฤษ-การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37534   421.52 ส-พ 2533 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37535   421.52 ส-พ 2533 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A37536   421.52 ส-พ 2533 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1854]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver