สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37401,ฉ1 37402,ฉ2 37571,ฉ3
เลขหมู่ 421 ภ-น 2530
ชื่อคน
 • ภูมิ หุราพันธุ์
 • ชื่อเรื่อง
 • แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สายส่งสุขภาพใจ 2530
  บรรณลักษณ์ 188หน้า 40บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูดออกเสียง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ภูมิ หุราพันธุ์
 • แนวทางการออกเสียงภาษาอังกฤษ
 • การพูดออกเสียง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37401   421 ภ-น 2530 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  42A37402   421 ภ-น 2530 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  42A37571   421 ภ-น 2530 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1858]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver