สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37264,ฉ1 37265,ฉ2 37266,ฉ3 37267,ฉ4 37268,ฉ5 37269,ฉ6 37270,ฉ7 37271,ฉ8 37272,ฉ937273,ฉ10
เลขหมู่ 808.51 ส-ศ ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • สนุก รัฐถาวร
 • ชื่อเรื่อง
 • ศิลปะการพูด
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ เคล็ดไทย ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 176หน้า 45บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • สนุก รัฐถาวร
 • ศิลปะการพูด
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B37264   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  80B37265   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  80B37266   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  80B37267   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  80B37268   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   6. [ ขอจอง ]  80B37269   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.6  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   7. [ ขอจอง ]  80B37270   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.7  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   8. [ ขอจอง ]  80B37271   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.8  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   9. [ ขอจอง ]  80B37272   808.51 ส-ศ ม.ป.ป. C.9  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [1914]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver