สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37048,ฉ1
เลขหมู่ น ร-ค 2532
ชื่อคน
 • เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ชื่อเรื่อง
 • ความเรียงของโก้วเล้ง เดี่ยวตายใต้เงาจันทร์ โก้วเล้งรำพัน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สามัคคีสาส์น 2532
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ชื่อเรื่อง
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ความเรียงของโก้วเล้ง เดี่ยวตายใต้เงาจันทร์ โก้วเล้งรำพัน
 • ชื่อเรื่อง
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  FIC37048   น ร-ค C.1  ให้บริการ  
   เยาวชน | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2056]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver