สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 37484,ฉ1
เลขหมู่ 421 ฟ-ร ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • แฟรงค์
 • ชื่อเรื่อง
 • เรียนพูด อังกฤษ 96 ชั่วโมงด้วยตนเอง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงาน หอสมุดกลาง 09 ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 920หน้า 135บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • แฟรงค์
 • เรียนพูด อังกฤษ 96 ชั่วโมงด้วยตนเอง
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  42A37484   421 ฟ-ร ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2072]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver