สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43547,ฉ1 43548,ฉ2 43549,ฉ3 43550,ฉ4 43551,ฉ5
ISBN 974-
เลขหมู่ 636 อ279ป 2543
ชื่อคน
 • อุทัย หนูแดง
 • ชื่อเรื่อง
 • ปศุสัตว์
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ หจก.กิจศึกษาเทรดดิ้ง,จำหน่าย โรงพิมพ์อักษรไทย 2543
  บรรณลักษณ์ 114หน้า ภาพประกอบ 375บาท
  ชื่อชุด
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนา วิชาเกษตรกรรมเชิงธุรกิจ
 • --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • อุตสหกรรมปศุสัตว์
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • อุทัย หนูแดง
 • ปศุสัตว์
 • ส่งเสริมความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ชุดเกษตรพัฒนา วิชาเกษตรกรรมเชิงธุรกิจ
 • อุตสหกรรมปศุสัตว์
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  63B43547   636 อ279ป C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  63B43548   636 อ279ป C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  63B43549   636 อ279ป C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  63B43550   636 อ279ป C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  63B43551   636 อ279ป C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2418]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver