สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43649,ฉ1
เลขหมู่ 808.51 ก196พ 2540
ชื่อนิติบุคคล
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2540
  บรรณลักษณ์ 114หน้า บริจาคโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • พระราชดำรัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  80B43649   808.51 ก196พ 2540 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2484]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver