สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42877,ฉ1 42878,ฉ2 42879,ฉ3 42880,ฉ4 42881,ฉ5
ISBN 974-7326-86-8
เลขหมู่ 895.915 ร71พ 2542
ชื่อคน
 • รุจน์ มัณฑิรา
 • ชื่อเรื่อง
 • พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ นำ้ฝน 2542
  บรรณลักษณ์ 128หน้า 80บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • การพูด
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • รุจน์ มัณฑิรา
 • พระราชดำรัสพระปิยมหาราช
 • การพูด
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A42877   895.915 ร71พ 2542 C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2. [ ขอจอง ]  89A42878   895.915 ร71พ 2542 C.2  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3. [ ขอจอง ]  89A42879   895.915 ร71พ 2542 C.3  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4. [ ขอจอง ]  89A42880   895.915 ร71พ 2542 C.4  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   5. [ ขอจอง ]  89A42881   895.915 ร71พ 2542 C.5  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2511]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver