สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 42888,ฉ1
เลขหมู่ 895.9109 ม72ก ม.ป.ป.
ชื่อคน
 • มาลัย
 • ชื่อเรื่อง
 • กำเนิดเทวดา
 • ครั้งที่พิมพ์
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ บวรสารการพิมพ์ ม.ป.ป.
  บรรณลักษณ์ 226หน้า ภาพประกอบ 350บาท
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • ตัวละครและลักษณะตัวละครในวรรณกรรม
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • มาลัย
 • กำเนิดเทวดา
 • ตัวละครและลักษณะตัวละครในวรรณกรรม
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  89A42888   895.9109 ม72ก ม.ป.ป. C.1  ให้บริการ  ได้
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2512]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver