สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 43222,ฉ1 43223,ฉ2 43224,ฉ3 43225,ฉ4
ISBN 974-8368-51-3
เลขหมู่ อ 910.451 ท211ค 2541
ชื่อคน
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • ชื่อเรื่อง
 • คืนถิ่นจีนใหญ่
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ 2541
  บรรณลักษณ์ 277หน้า ภาพประกอบ 400บาท
  หมายเหตุ พระราชนิพนธ์ลำดับที่ 41
  --- ซื้อ
  หัวเรื่อง
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498-
 • คืนถิ่นจีนใหญ่
 • พระราชนิพนธ์-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  91A43222   อ 910.451 C.1  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   2.  91A43223   อ 910.451 C.2  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   3.  91A43224   อ 910.451 C.3  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
   4.  91A43225   อ 910.451 C.4  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2603]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver