สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
ฐานข้อมูลออนไลน์
 Google Google
ฐานข้อมูล หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน 44289
ISBN 974-7529-04-1
เลขหมู่ อ 923.1593 ด22- 2542
ชื่อเรื่อง
 • ดอกไม้โครงการหลวง
 • พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 2544
  บรรณลักษณ์ 84 หน้า ภาพประกอบ บริจาค
  --- บริจาค
  หัวเรื่อง
 • โครงการหลวง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
 • เพิ่มบุคคล
 • นงพงา สุขวนิช, บรรณาธิการ
 • สถานที่จัดเก็บ ห้องสมุดโรงเรียนดัดดรุณี
 • ดอกไม้โครงการหลวง
 • โครงการหลวง-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
 • นงพงา สุขวนิช, บรรณาธิการ
 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1.  92A44289   อ 923.1593  ให้บริการ  
   ทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุด ชั้น 3
  [2855]

   ช่วยเหลือ | ไทย / อังกฤษ | 16.2 Silver